AİLE Mİ ŞİRKETE HİZMET ETMELİ
YOKSA ŞİRKET Mİ AİLEYE HİZMET ETMELİ?
 
 
 
 
 
"Aile şirketleri artık iyi yönetişim için kurum yapısında kalmaya değil, kurumsal yapılanma süreci ile birlikte kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğu bilinci ile hareket etmelidir."
 
 
 
 
 
 
Artık şirketler, çoğunluğu oluşturan aile şirketleri şirketlerinin var olması veya yok olması arasındaki ince çizgiyi iyi bilmeli ve analiz edebilmelidirler.

Şirketler doğal olarak kurulurlar, gelişirler, olgunlaşırlar, farklılaşırlar, işte bu süreç içerisinde olgunlaşma kurucuların şirketi büyüme süreci ile birlikte olgunlaşmaya geçiş aşaması ile görmek isterler, ikinci nesile doğru bir geçiş yapılır ise genellikle olgunlaşma süreci ikinci nesil ile başlamış olur. Artık şirket girişimcilik yapısından, bu yönetim anlayışından geçiş yaparak, kurumsallaşmaya başlama dönemi, yani profesyonelleşme sürecine geçiş yapmaya başlar. Bu aşamada girişimci yönetim anlayışına ek olarak yönetim sistemleri geliştirilir, planlama, stratejik farklılaşma, yönetimin geliştirilmesi, kontrol, denetim gibi farklı fonksiyonlara da daha fazla önem verilmeye başlanır. 

Bu aşama ikinci nesil işin içerisine girişi ve yönetişim anlayışının değişimini ifade eder. Bu fonksiyonlar devem ederken, büyük şirketlerde artık kurumsal kültürün, normların yönetilmesi söz konusudur. Artık şirket girişimci yönetimden, profesyonel anlayış ile yönetim değerliliğine geçmiş, kurumsal alt yapısını tamamlamış, yönetim farklılaşmasını sağlamış olduğunu görecektir. Artık bu süreç şirketin geleceğini doğru planlaya bilme sürecini ortaya koymaktadır. Büyüme ve gelişimi aynı oranda seyretmelidir. Bu ince çizgi aile şirketinin var olabilmesi ve yok olması arasındaki ince çizgidir.

İşte bu süreci doğru yöneten ve geliştiren kurumlar var olmaya devam edecektir. İşte bu gereklilik Aile şirketi içerisinde yer almış aile bireylerinin kararı ile yön bulacaktır.

Aile mi Şirkete hizmet edecek? Yoksa Şirket mi Aileye hizmet edecektir? Bu şirketin geleceğini belirleyen bir çizgidir.

Eğer aile şirkete hizmet eder ise, şirket ve aile var olmaya devam edecektir. Ancak bunun alt yapısı planlanmalı ve desteklenmelidir. Neyin nasıl, ne şekilde yapılacağının planlaması yapılarak oluşturulmalıdır.