AİLE ŞİRKETLERİNDE
VELİAHT SEÇMENİN HAYATİ ÖNEMİ
 
 
 
 
 
"Aile anayasalarının oluşumu çalışmalarında en önemli olanlarından birisi olan aile üyelerinin istihdam stratejilerinin nasıl ne şekilde şekillendirileceği konusu, çalışmasıdır."
 
 
 
 
 
 
Şirketlerde Aile süreçlerinden oluşan tepe yönetiminin davranışları, yönetim anlayışları, profesyonel bakış açıları, gelecek nesillere devir planlamaları, şirketlerin kurumsallaşma aşamalarının doğru ve sağlıklı olmasını sağlarken, gelişebilen, sürdürülebilen başarıyı yakalamaları da doğru şekliyle gerçekleşmektedir. Şirketlerde artık kuruculara düşen görevler kadar yeni nesillere de önemli görevleri üstlenmeleri gerekliliği, ortaya çıkmakta, düşmektedir.

Aile içerisinde aile yönetimindeki tecrübeler, şirket yönetimindeki tecrübeleri kurucular, aile büyükleri yeni neslin dinamikleri ile bütünleştirerek farklılaşmayı sağlamalıdırlar. 

Aile bireylerinden kişiler aile şirketine dahil olacak ise, aile üyelerinin en az 2 yıl kendilerini farklı şekliyle yetiştirmeleri için, şirket dışında çalışma planlaması, kariyer plan bütünlüğü ile yapılmalıdır. Aile şirketleri aile üyesi istihdam politikalarını Aile Anayasası kapsamında oluşturmalıdır.

Aile Anayasasının en önemli bölümlerinden birisi olan aile üyelerinin istihdam edilmesine ilişkin ilkelerin konulmasıdır. İşte bu ilkelerin bütünlüğü işlerliğini doğru oluşturabilmek için, Ailenin Kurumsal Yapılandırılması ile Şirketin Kurumsal Yapılandırılması kapsamında doğru uygulama ve kararlar ile yapılmalıdır. Artık şirketlerin aile bütünlüğünden kopartılarak yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Bunun için veliahdı, gelecekte şirketi, şirketleri yönetecek kişinin, kişilerin seçilmesi oldukça planlı, dengeli bir şekilde yapılmalıdır, aksi halde şirketin, şirketlerin ömürlerinin uzun olmadığını, olamayacağını görmektedir.

Aile şirketlerine önerim, Aileler işteki aile içi istihdam, veliaht stratejilerinin nasıl, ne şekilde olacağına dair kararları, politikalarını, kurucuların kardeş ortaklığı aşamasında kurallara, ilkelere bağlamalı ve uygulamaya almalıdırlar. Bu kurallar, ilkeler aile içerisinde açık bir şekilde belirlenmesi ile kabullenilmesi, kabul ettirilmesi ile organizasyonel uygulama ve gelişim ile bir bütünlük oluşturacaktır.

Bu uygulamaların bir aile istihdam politikası içeriği ile diğer bir aile şirketinin istihdam politikaları farklılık gösterir. Ayrıca istihdam koşullarını oluşturur iken aile üyeleri arasında ayrımcılık yapılmamalıdır. İstihdam politikası her bir ailenin yapısına göre çalışmalar yapmaktayız, yapılmalıdır.