KURUCULAR KAÇ YAŞINA KADAR İŞİN BAŞINDA OLMALIDIR?
NE ZAMAN DEVİR YAPMALIDIR?
 
 
 
 
 
 
"Aile şirketlerinde büyüklüklerine göre Yönetim Kurulu, İcra Kurulları, diğer üst kurullar şekillenmiştir. Kurucular diğer nesillere göre daha fazla çalışması, çalışmış olmaları, profesyonellere ve aile bireylerine, örnek davranışlar sergilemelidirler. Sosyal davranışlarda, ilişkilerde örnek olmalıdırlar. Kurucular, nesillere ben değil biz kavramını oluşturmalı, oluşumunu sağlamalıdırlar."
 
 
 
 
 
 
Ülkemizde Kurumsallaşma farklı algılanmaktadır. Aile şirketlerinde kimine göre nesilden nesile geçişin tamamlanması, nesile geçişi yapabilen şirketler olarak algılanmaktadır. Diğer bir algıda organizasyonel bir farklılaşma, iyileşme olarak algılanmaktadır. Aile şirketlerinde işler belirli bir yere geldiğinde, bir büyüklüğe, gelişime ulaşıldığında işin bütünlüğü içerisinde Ailenin farklılaşması, Kurumsallaşması, Şirketin Kurumsal yapısında kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. Kurucular için işin kendisinin yanında yönetim ve organizasyonel büyüklük, verimlilik, kalite, aile bireylerinin işin içerisine dahil olma süreçleri, insan ilişkileri, maliyet ve diğer fonksiyonel konular girdiğinde artık aile şirketinin sahiplerinin alışık olmadığı, gelişimi kaçınılmaz konular ile tanışılmış, gelişimi şart ve zorunluluk olan çalışmaların, gelişmelerin yapılması gerekliliği ile artık tanışılmıştır.

İşte bu süreçte Kurumsallaşma mı? Kurumsallaş (a) mama mı? İle karşı karşıya kalınmış olacaktır. Kurucuların yaş değerlilikleri de belirli bir yere yelmiştir. İş rotasyonlarını, iş devirlerini, yönetim şekillerini farklılaştırmak, geliştirmek, nesillere devretmek istemektedirler, ama hangi yol ve yöntemle, bu iş nasıl olacak? Nasıl planlanacak ve nasıl gerçekleşecek?

Bir tarafta ömürlerini verdikleri şirketleri, bir tarafta emeklilik planı, işi devir planı, bir tarafta aileleri ve aile bireylerinin yetenek ve yetkinlikleri, işi kime devredeceklerinin kararı, kendilerinin nerede olacakları, nerede duracaklarının kararı gibi birçok sorularının cevabını çalışmaktadırlar.

Öncelikle kurucular şunu iyi bilmelidirler ki; her bir aile şirketinin dinamikleri, yapıları, örf ve adetleri, yönetim anlayışı, değerlilikleri farklıdır. Şu çok iyi bildiğin-m aile şirketi şu uygulamayı yapmış, aynı örnek uygulamayı alıp şirketlerinde uygulamaya yönelik kararlar almasın, kendine özgü ailesine, aile şirketine özgü kurumsal yapılanmasını gerçekleştirmelidir.

Bu Kurumsal Yapılanma Süreci kurucunun, kurucuların işi ne zaman devir edeceklerini, neyi nasıl, hangi şekilde kontrol edeceklerinin cevabını verecektir. Bu süreç uzun soluklu bir maraton olduğunu da unutmamalıdır. Ailenin ve aile şirketinin ömrünün uzun olmasını istiyor ise Ailenin ve Şirketin Kurumsal Yapılanma Süreci içerisinde devir planlamasının planlı bir gerçekleşeceği gerçeğini iyi bilmelidir.

Bu sürecin planlanmasını ve adımını birbir kavrayarak ve bütünleştirerek kararını bilirkişilerle birlikte vermelidir.