ORTAKLIĞIN KURUMSAL YAPILANDIRILMASI ve ORTAKLIK ANAYASASININ YAZILMASI ve GELİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

 

"Şirketler sermaye, emek, teknoloji ve diğer bütünlük içerisinde kar etmek, gelişmek, büyümek amaç ve hedefi ile kurulurlar, bir araya ortak amaç için gelirler."

 

 
 
 
 
Bu birliktelik öncesi gelişim için hızlı bir şekliyle işlerin gelişimi, büyümesi için mücadele dönemi başlar. Yıllar böylece geçer, daha sonra belirli bir yere gelindiğinde ortaklar bakarlar ki; Şirket büyümüş, ortakların yaşları bir yerlere ulaşmış, ortakların her birinin aile bireyleri büyümüşler, şirkette yer almak işlemektedirler. Ortaklar olarak kurulmuş şirket ortakların çocukları ile de tanışmaya başlamıştır. Çocuklar ile birlikte etkileri hissedilmeyen eşlerde artık şirketten haberdar olmak istemektedirler. Ortaklar işin gelişme, büyüme döneminde Şirketin Kurumsal yapısı ile ilgili gerekli çalışmayı yapmamışlar, önlemler almamışlar ise işte o zaman problem ve sorunlar başlamıştır. Ortaklık halinde kurulan şirket kan bağı olmayan ortaklığın farklı şekliyle oluşmuş bir aile şirketi statüsüne dönüştüğünü gerecektir. İşte şirketin yıllarının, emeklerinin yok olmaması için yaptığımız çalışma kapsamımız;
  • Şirketin kurumsal yapılanma çalışmalarının yapılması
  • Şirketin kurumsal yapılanma sürecinde kurumsal kültür ve kurumsal yönetim ilke ve kurallarının oluşumunun, bilinçlenmenin sağlanması, çalışmaları
  • Şirket ortaklarının, şirketin nesillere devrinin nasıl ne şekilde olacağının yapılandırılması, oluşması çalışmaları
  • Şirkette karar – onay mekanizmasının gelişimi, yönetim gelişimi çalışmalarının yapılanması. (Üst Yönetim Yapılanması)
  • Şirketin anayasasının oluşturulması, yazılması çalışmaları
  • Ortaklık anayasasının oluşturulması, yazılması çalışmaları
  • Şirketin stratejik planlama / stratejik yönetim ile farklılaştırılması çalışmaları

Bu çalışmalar ortaklıkların ömürlerini uzatmakta, gelişim ve büyümelerinin daha emin adımlarla olmasını sağlamaktadır.

Sorunlarla değil, önceden planlanmış hukuki, yönetimsel ve mali ilke ve kurallarla önlemler alınmış olarak yollarına devam etmektedirler, edeceklerdir.

Sorunlarla, problemlerle uğraşan bir şirket olmaktan çıkmış, geleceğini şekillendiren ve farklılaştıran bir şirket olarak çalışmalarını nesiller boyu devam ettiren bir şirket olacaktır.