ORTAKLIK KÜLTÜRÜ ve ORTAKLIK YÖNETİMİ 
GELİŞİM PROGRAMI (UYGULAMALI)
 

Şirketlerde Ortaklık bilincinin geliştirilmesi oluşumu ve gelecek nesillere şirketlerin devredilmesi, ülkemizde şirketlerin öneminin ne olduğu olacağının, gelecek planlamasının doğru ve zamanında yapılmasının, dünya konjonktüründeki yerimizin ne olacağının farkındalığını ortaya çıkarmak için bu uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

 

 

Ortaklık yapısına çok farklı pencerelerden bakmamız mümkündür. Dünya üzerinde yaşanan ve yaşadığımız her şey, her durumda bir ortaklık, karşılıklı etkileşim, düşünce ve paylaşım söz konusudur. Fakat ortaklık kültürü olarak burada şirketlerimizdeki düşünce ve kurumsallaşma aşamalarının nasıl olacağı hususu belirtilecek ve bilgi alt yapısı oluşumu verilecektir.

Bu çerçevede dünya konjonktüründen çok ülkemiz konjonktüründeki ortaklık ve kurumsallaşma yapısı ile küçük ve orta büyüklükteki işletme statüsündeki firmaların yapısı önem kazanmaktadır. Bu işletmelerin oranı yüksek olan ülkeler her zaman gelişimi sağlamışlar ve kalkınma, gelişim evrelerini hızlandırmışlardır.

Bir husus daha vardır ki; bu da girişimcilik olarak yenilik yapan, fırsatları gözlemleyerek onları bulduğunda riske alarak yeni fikir projeler gerçekleştiren, hayata geçen, yenilik yapma süreçlerini ortaya koyan kişi kişilerdir.

Bu sebepler nedeniyle de hem şirket veya şirketler oluşturma, ortaklıklar kurma oluşturma, yenilikler yapma, aktif kalarak katılımcılık sağlanarak büyüme faktörleri girişimcilik ruhu etrafında oluşmuştur.

Bu bilgilerin ışığında ortaklıklarla büyük bir potansiyelin oluşturabileceği, takım ruhunun, takım kültürünün, katılımcılığın oluşabilme bilinci ortaklık kültürünü, organizasyon ve bilinçli bir yapılanma koordinasyonunu ortaya koyarak çıkmasını sağlayacaktır.

Ortaklık Kültürü, Ortakların içerisinde benimsedikleri tarz ve davranış, olaylar karşısında neyi nasıl çözebileceklerini, birbirlerine nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilen ve uygulama sürecine de ortaklık kültürünü tanımlamasını yapabiliriz.

İçerik

 • Şirketlerde Ortaklık Nedir? Nasıl Olmalıdır?
 • Ortaklıkta Altın, Platin ve Gümüş Kurallar,
 • Ortaklık Öncesi Analizin Önemi?
 • Ortaklıkta Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir? / Nasıl Ortak Olunur?
 • Ortak Olmak mı? Ortak Olmamak mı?
 • Ortaklık Değerleri Neden Önemlidir?
 • Ortak Olan Yöneticinin Rolü Neden Önemlidir?
 • Ortakların İş İletişimi Nasıl Olmalıdır? Olumlu Olan Nedir?
 • Ortaklıkta Hisse, Pay Oranının Önemi Var mıdır?
 • Ortaklar Hisse Oranlarına Göre mi Hareket Etmeli, Rol Üstlenmelidir?
 • İşletme İle Ortaklık Geleceği Nasıl Bütünleştirilir?
 • Şahsi ve İşletme Amaçlarının Ayrışımı Nasıl Olmalıdır?
 • Başarılı İşletmelerde Ortaklığın Önemi ve Gelecek Planlaması.
 • Ortaklık Ömrü Nasıl Uzatılır?
 • Ortaklıkta, Ortaklık Anayasası Olmalı mı? Yazılmalı mı?
 • Ortaklık Anayasası Nedir? Ne Değildir?
 • Ortaklık Anayasasında Açılımlar Nasıl Olmalıdır?
 • Çok Ortaklı Bir Şirketin Gelecek Planlamasına Yönelik Uygulamalı Örnekler

Tüm ve daha fazla soruların cevabını bu gelişim programımızda fazlaca bulacaksınız!

Eğitim Talep Formu için tıklayınız..