ŞİRKETLERDE ORTAKLIK KÜLTÜRÜ VE ORTAKLIK ANAYASASININ ÖNEMİ
 
 
 
 
 
"Ülkemizde şirketleri incelediğimizde büyük çoğunluğunun Aile işletmeleri olduğunu görmekteyiz. Bunu ortaklı ve çok ortaklı şirketler olarak da ayrışımını yapabiliriz. Şirketlerin bütünlüğü bu ayrışımlar ile bütünleşmektedir. Gelecekte şirketleri üç sonun beklediği bir gerçektir. Kaybedenler, kendini koruyanlar (ayakta kalabilenler), kazananlar olacaktır."
 
 
 

 

Ortaklı şirketlerde öyle bir yapı oluşturulmalı ki, alının kararlar şirkette bulunan herkesi tatmin etmeli, hiçbir itiraz gelmemeli, aynı zamanda alınan kararlar şirketi geliştiren ve farklılaştıran yapıda olmalıdır.

Ortaklık sürecinde, şirket çok kesin ve kati çizgilerle belirlenmelidir. Ortaklığın kurumsal yapılandırılması, ortaklık bilinci ve ortaklık kültürü kurumsallaşmak için planlı ve sistematik şekilde uygulamaya alınmalıdır.

Ortaklı şirketlerin var olabilmesi, uzun yaşayabilmeleri için şu gerçeklerin bilinmesi gerekir;

Şirketin Kurumsal Değerliliği ile Ortaklığın Kurumsal Değerlilik Yapısının ayrı ayrı Kurumsal Yapılanmaya alınmasının gerekliliğini bilmelidirler. Bu yapının daha sonra entegre edilmesi gerektiği bilinci ile şirket ortakları hareket etmelidirler.

Gelişen ve büyüyen ortaklı şirketlerin ileriki dönemde nesillerin dahil olma süreci ile Aile Şirketleri fonksiyonuna dönüşeceğini, dönüşüm yaşayacağı gerçeğini de unutmamalıdırlar.

Bu gerçekleri bilen şirketlerin ömürleri uzun olacaktır.

İşte bunun için Ortaklık Kültürünün değerliliklere göre oluşumu ve gelişimi sağlanmalıdır.

Ortakların / Ortaklar Genel Kurulunun Ortaklık Anayasalarını kendi değer ve kurum kültürlerine göre mali, hukuki, değer ilkeleri kapsamında yazılmasını sağlamalıdırlar.

Bu değerler şirketin değerliliğini artıracaktır. Yaşam süresini uzatacaktır. Sorunların yok edilmesini, kurumsallaşmayı sağlayacaktır.