İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ

İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ


İnsan kaynaklarının yönetim anlayışı “insan” öğesini sistemin merkezinde gören, onu ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. “Daha nitelikli ve daha verimli bir sonuç elde etmek için, yönetenlerle yönetilenler arasında güvenli ve etkili bir uyum sağlamayı amaçlayan bir birimdir.”


İnsan kaynakları, yoğun fonksiyona sahip, oryantasyon, işe alım, planlama, performans değerlendirme, bordrolama, kariyer, eğitim ve daha pek çok süreçlerle ilgili bir birimdir.


Günümüzde işletmeler maddi kaynaklarından dolayı ne denli güçlü olursa olsun insan kaynakları yeteri derecede etkin olmaz ise, başarı olma ihtimali de o oranda düşecektir. Başarı güdüsü düşük bir işgücüyle de verimlik ve kalite hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle de İnsan Kaynakları Yönetimi verimliliği artırmak ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlamak açısından stratejik önem taşımaktadır. Kısacası, İnsan Kaynakları gerek çalışan gerekse yöneticiler açısından önemli rol oynamaktadır.


Hazırlanan bu programımız ile sizlere başarının bir parçası olma, bilgi, birikim, uzmanlık, profesyonellik ve daha pek çok başarı kriterleri sunulacaktır.


İnsan kaynakları akademimiz sizlere şirketinizdeki yaşanacak hukuki, mali, yönetimsel bir İnsan Kaynakları bilgisi kazandıracaktır.