1969 doğumlu olan Murat Küçükbezirci, Lisansını İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını da İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinde, İşletme, Muhasebe, Finansman ve Yönetim Organizasyon alanlarında tamamlamıştır. Çalışma hayatına ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet göstermekte olan denetim ve danışmanlık şirketinde başlamıştır. Danışmanlık ve denetim tecrübelerini bu çalışmalarla kazanmıştır. Ulusal ve Uluslararası şirketlerin Kurumsal Yapılandırma projelerinde çalışmalar yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.

Danışmanlık olarak, şu anda ulusal ve uluslararası hizmet, sınai ve ticari sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere Ailenin Kurumsal Yapılandırılması ve Şirketin Kurumsal Yapılandırılması konularında hizmet vermektedir. 100 ün üzerinde şirkette Ailenin Kurumsal Yapılandırılması ve Şirketin Kurumsal Yapılandırılması projelerinde Proje Koordinatörlüğü ve Proje Liderliğini yürütmüştür. Türkiye’de Aile Şirketlerinin Aile Anayasası yazım çalışmaları,  Ortaklı Şirketlerde Ortaklık Anayasası Yazımı Çalışmaları, Stratejik planlama ve yönetimi, Şirketlerin Yönetim Kurullarının geliştirilmesi, oluşturulması, farklılaştırılması, İcra Kurullarının işleyiş ve geliştirilmesi konularında danışmanlık  yapmaya devam etmektedir.

Deneyim Alanları:                                                                                                                                                                                                         

Kurumsal İş Geliştirme Stratejilerinde;

Üretim ağırlıklı faaliyet gösteren grubun iş gelişim ve ailenin, şirketin kurumsal yapılanma bütünlüğü kurulmuştur. Bununla birlikte grup organizasyonu farklılaşmış, verimli hale gelerek değerliliği artmıştır.
 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma;
 
Sektörlerinde lider birçok Aile Şirketinde Ailenin ve Şirketin Kurumsal Yapılandırılması ile ilgili iş stratejik planlamaları detaylı olarak yapılarak Ailenin ve şirketin Kurumsal Yapılanma süreçleri uygulamalı olarak tamamlanmıştır. Aile Şirketi için Yönetim Kurulları seçim ve performans değerlilik süreçleri, kriterleri belirlenmiştir. Aile Anayasaları yazılmıştır.
 
İkinci nesile geçiş, devir planlamaları yapılmış, 2.nesil için eğitimler, deneyim ve şirketin organizasyonel katkılarının oluşumu Aile Anayasası bütünlüğünde uygulamaya alınmıştır. Organizasyon alanındaki gelişim ve farklılaşma sağlanmıştır. Şirketin kurumsal yapısı oluşturulmuştur.
 
Yönetim Kurulu farklılaştırması sağlanmış, verimli ve performansı yüksek Yönetim Kurulu işleyişi sağlanmıştır. Ailenin Kurumsal Yapılanması ve Şirketin Kurumsal Yapılanması entegrasyonu bütünlüğü kurulmuştur. Aile Meclisi ve Yönetim Kurulu bütünlüğü işleyişi sağlanmıştır.

Kurumsal Yapılanma, Yönetişim;

Gelişen ve değişim yaşayan piyasa şartlarına göre re-organizasyon bütünlüğü ile farklılaşmak isteyen şirketlerde kurumsal yapılanma bütünlüğü çalışmaları yapılmıştır. Şirketin organizasyonu ve iş süreçleri hem farklılaştırılarak hem de şirket ortaklarının kurumsal gelişim ve farklılaşma, güven, itibar farklılaşması ile gelişim sağlanmış, şirketin değerliliği, kurumsal alt yapı değerliliği artmıştır. Bu süreç sonrası stratejik planlama adımları farklılaştırılarak gelişim ve büyüme açıklıkları kapatılmıştır.

Stratejik Yönetim ile Hedeflerin Farklılaştırılması;

Şirketlerde var olan stratejik planlamanın yeni oluşturulacak şartlara uyum gerekliliği stratejiye uygun yapılanma yapılmış, uygulamaya alınarak şirketlerin özsermaye, kurumsal yapılanma ile değerlilikleri farklı hale gelmiştir.

Aile Şirketlerinde ve Şirketlerde Üst Yönetimlerin Farklılaştırılması, Geliştirilmesi;

Şirketlerin organizasyonel bütünlüğü kapsamında, Organizasyon gelişim ve Aile Anayasası yazımı ve geliştirilmesi aşamaları ile birlikte Yönetim Kurullarının, İcra Kurullarının ve şirketlerin ölçeğine göre olması gereken üst kurulların gelişimi ve farklılaştırılması çalışmaları yapılmıştır.
 
Bu uygulamalarda Yönetim Kurullarının doğru planlanması sağlanmıştır. İcra Kurulları ile uyumlu, verimli, performansa yönelik ne şekilde çalışılması gerekliliği uygulamaya alınmıştır. Yönetim Kurullarına Bağımsız Denetim Kurulu Üyelerinin dahil edilme, kriterlerinin belirlenmesi sağlanmış ve verimli çalışma bütünlüğü oluşturulmuştur.

Turizm Sektöründeki, Aile Şirketleri ve Şirketlerde Kurumsal Yapılanma;

Şirketler, şirketler grubunda organizasyonel yapının farklılaştırılması, gelişimi sağlanmıştır. Oteller grubunun yönetim stratejileri belirlenmiştir. Oteller grubunun konseptleri kapsamında süreçler iyileştirilmiş, farklılaştırılmış, yeniden oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu kriterleri yeniden tanımlanmış, kurumsal bütünlük ile entegre hale getirilmiştir. Performansa yönelik merkezi yönetim kapsamında maliyetler iyileştirilmiştir. Gelişen ve büyüyen organizasyon bütünlüğü ile verimlilik artmıştır.
 
Kurumsal yapılanma ile oteller konseptlerine göre stratejik hedeflerini daha kolay belirler hale gelmiş, hedeflerle yönetim stratejisinde merkezi yönetim ile entegrasyonu sağlamışlardır. Her bir oteller verimliliği grup verimliliğine katkı sağlamıştır. Organizasyonel derinlik, farklılaşma belirgin şekilde hissedilmiştir. Aile Şirketi olan turizm grubu şirketlerde Ailenin Kurumsal Yapılanma ve Grubun Kurumsal Yapılanması bütünlük içerisinde tamamlanmış ve geliştirilmiştir.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde şirket yapılandırılması, büyümesi, koordinasyonu, projelerin liderliğini yürütmüştür, yürütmektedir. Bu şirketler hizmet, sınai ve ticari sektördeki şirketlerdir. Çalışma yaptığı konular / faaliyet alanları ise şöyledir;

1. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasasının Yazılması Danışmanlığı,
(Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasasının Hazırlanması, Aile Şirketinin Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması, Aile Konseyi ve Aile Meclisinin Oluşturulması ve Farklılaştırılması çalışmalarının yapılması hizmetleri.)
 
2. Şirketlerin Üst Kurullarının / Yönetim Kurullarının / İcra Kurullarının Yapılandırılması, Geliştirilmesi ve Uyarlanması Danışmanlığı,
(Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları, İcra Kurullarının Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları, Üst Kurulların Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları hizmetleri.)
 
3. Ortaklık Kültürü ve Ortaklık Anayasasının Yazılması ve Gelişimi Danışmanlığı.
(Şirketlerin Kurumsallaşması ve Ortaklık Anayasasının Hazırlanması, Ortaklık Kültürünün Gelişimi ve Farklılaştırılması, Ortaklığın Varlık Planlaması ve Şirket ile Entegrasyonu, Şirketin Gelecek Nesillere Geçiş Planlaması hizmetleri.)
 
4. Şirketlerde Kurumsal Kültürün Gelişimi ve Farklılaştırılması Danışmanlığı.
(Şirketin Kurumsal Kültürünün Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Uyarlanması Hizmetleri.)
 
5. Aile Şirketlerinde ve Şirketlerde Üst Kurullara / Üst Yönetimlere Uygulamalı Eğitimler
(Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler. İcra Kurullarına Yönelik Uygulamalı Eğitimler. Ortaklık Kültürü ve Ortak Olmak / Ortaklık Yönetimine Uygulamalı Eğitimler. Aile Şirketlerinde Aile Meclisi / Aile Konseyinin Uygulama Sürecine Yönelik Eğitimler.)

KARDE AŞ’ de ulusal ve uluslararası şirketlerin Ailenin Kurumsal Yapılanma ve Şirketin Kurumsal Yapılanma projelerinde proje liderliği ve proje koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.