AİLE ŞİRKETLERİNDE AİLE MECLİSİ / AİLE KONSEYİNİN ÖNEMİ
GELİŞİM PROGRAMI (UYGULAMALI)
 
BÜYÜYEN, GELİŞEN AİLE ŞİRKETLERİNDE AİLE MECLİSİNİN
AİLE KONSEYİNİN ÖNEMİ VE AİLE ANAYASASI

 

"Şirkete gelecek kişiler kızlar ve oğullar bunlarla birlikte veraset sürecindeki diğer kişiler olabileceklerdir. Bunun için geçiş süreç planlaması yapılırken en zor ve tehlikeli olan şirket için; şirkete gelen oğlunuz veya kızınızın kendilerine ayrıcalıklı davranılacağı düşüncesine hakim olmaları şirkete zarar verecek ve trendin aşağıya inmesine sebebiyet vereceklerdir."

 
 
Aile ilişkileri ile şirket ilişkilerini ayırarak kurumsallaşma sürecini başlatmalı ve gerekli sistematik çalışmalar yaparak üst yönetim, orta kademeli yönetim ve stratejik koordinasyonunun kurulması sağlanmalıdır. Şirketin iç ve dış etken faktörleri analizi yapılmalıdır, bunlarla birlikte Yönetim organizasyon bütünlüğü kurularak Stratejik planları, süreç çalışmaları, Ailenin yapılandırılması çalışmaları yapılmalıdır. Dünyadaki gelişmiş şirketlere ve gelişmiş Aile şirketlerine baktığımızda bu şirketleri yücelten liderlerin, bireylerin tarih boyunca, feyiz aldıkları kişilerin, mentörler, farklı ulus, farklı kültür, farklı uzmanlık alanlarında yetişmiş kişiler olduklarını görmekteyiz.

İşte bu program bütün şirketlerde Aile Meclisi / Aile Konseyinin bilinmesi gereken gerçeklerin nasıl ne şekilde olacağının uygulamalı şekliyle anlatıldığı bir program olarak hazırlanmıştır.

İçerik

 • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasından Ne Anlıyoruz?
 • Aile Şirketlerinde Olmazsa Olmaz Kurallar, “Aile Anayasası ve Kurum Kültürü”
 • İş Hayatında Gelenek, Yönetim Felsefesi ve Karakter, Stratejiniz varsa varsınız yoksa yoksunuz.
 • Dünyadaki Güncel İş ve Yönetim Trendleri
 • Nasıl Bir Kurum İstediğiniz ve Bunu Nasıl Gerçekleştirebileceğinizin Temelleri / Nasıl Başarabilirim?
 • Aile Bireyleri / Şirket Çalışanları / Profesyonellerin Şirketteki Yerleri ve Yaşanan Problemler? Nasıl Yok Edebiliriz?
 • Aile Şirketlerinde Varis Planlaması Nedir? Nasıl Olmalıdır?
 • Yeni Nesil/ler Nerede, Nasıl Durmalı, Şirkete Nasıl Dahil Olmalı?
 • Aile mi Önce Kurumsallaştırılmalı? Yoksa Şirket mi?
 • Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Olmalı mı? Olması zorunlu mu? Aile Anayasası Nedir?
 • İşletme ve Aile Üyeleri Arasında Özgür, Açık Bir İletişim Sağlamak Sorunların Çözülmesini Nasıl Sağlanır?
 • İşletmede Görev Alacak Aile Üyeleri İçin Çalışabilmenin Ön Koşullarını Nasıl ve Hangi Koşullarla Belirlenmelidir?
 • Aile Meclisi / Aile Konseyi Aile ve Şirket Arasındaki İletişimini Nasıl Planlamalıdır? Yönetim Kurulunun Yeri Nerededir?
 • Türkiye’den ve Dünyadan Uygulamalı Örnekler,

Tüm ve daha fazla soruların cevabını bu gelişim programımızda fazlaca bulacaksınız!

Eğitim Talep Formu için tıklayınız..