ŞİRKETLERDE KURUMSAL KÜLTÜRÜN GELİŞİMİ VE FARKLILAŞTIRILMASI DANIŞMANLIĞI

ŞİRKETLERDE KURUMSAL KÜLTÜRÜN GELİŞİMİ VE FARKLILAŞTIRILMASI DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin de insanlar, ülkeler gibi bir kültürleri dilleri vardır. Bunu sağlayan senkronize eden, uyumlaştıran şirketler her zaman farklılaşmaya devam edecektir. Gelişecek ve büyüyeceklerdir.


Şirketlerde artık aynı dil, düşünce, bakış, çalışma, hız, süreklilik, dinamiklik sağlanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için şirketler Kurumsal Kültürün gelişimine yoğunlaşmalıdır.


Kurumsal yapılanma süreci içerisinde, kurumsal kültürün farklılaşması da uygulamaya alınmalıdır. Şirketin yapısına, ortaklığın yapısına, aile şirketi ise ailenin örf ve adetlerinin şirkete yansımasına kadarki yapı etkili olacaktır.


İşte kurumsal kültür, Ailenin Kurumsal Yapılanması ile Şirketin Kurumsal Yapılanma süreci ile etken ve bütünleşik hale getirilerek aynı düşünce ve bakış açısı ile üst yönetimden alt bölümlere kadar yaşatılması, hissedilmesi sağlanmalıdır.


Çalışmalarımızda bu sürecin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

  • Şirkette Kurumsal Kültür Bilincinin Yerleşimi, Stratejisi, Oluşumu ve Geliştirilmesi Çalışmaları
  • Kurumsal Kültür İçerisinde Şirket; Ailenin ve şirketin Kurumsal Kültür Stratejisinin Yazılması, Oluşturulması Çalışmaları

Bu çalışmalar bir bütünlük içerisinde geliştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır.