ŞİRKETLERİN ÜST KURULLARININ / YÖNETİM KURULLARININ / İCRA KURULLARININ YAPILANDIRILMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE UYARLANMASI DANIŞMANLIĞI

ŞİRKETLERİN ÜST KURULLARININ / YÖNETİM KURULLARININ / İCRA KURULLARININ YAPILANDIRILMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE UYARLANMASI DANIŞMANLIĞI

Şirketlere baktığımızda, küreselleşmiş ve ulusal şirketler olarak görebilmekteyiz. Bu ayrım ile birlikte birkaç şirket farkındalıklar göstermektedir. Küresel ortaklıklar yapmış şirketler ve ağırlıklı olarak ta Dünyada her ülkeye göre analizi değişen ancak çoğunluğu oluşturan Aile Şirketlerinin olduğunu görmekteyiz.

 

Şirketlerin yönetiminde icralarının etkinliği gelecekte şirketin var olması ile doğru orantıdadır. Bunu için şirketlerin üst kurullarının etkin ve etken olmasının önemi her geçen gün artmaktadır.

 

Artık şirketler yönetim, karar anlayışlarının gelişimi için farklılaşma stratejilerini sürekli araştırmakla ve oluşumu için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedirler.

 

Şirketlerin çoğunluğunu oluşturan Aile Şirketlerine baktığımızda, konu daha karmaşık bir hale gelebilmektedir. Bir birey birçok görev ve sorumluluk sahibi olabilir. Bu durum Aile Şirketlerinin aile üyesi olmayan, şirket yönetiminde daha büyük zorlukların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.

 

Bir aile şirketinde çok çeşitli görevlere ve yetkinliklere sahip hissedarların olması fikir ayrılıklarına sebebiyet verebilir.

 

Aile şirketleri büyüdükçe ve hissedarları farklı görevler aldıkça işler daha karmaşık hale gelmektedir. Aile şirketlerinde bir hissedarın olabileceği görevler şöyle olabilmektedir;

 • Hâkimiyetin hissedarda olduğu
 • Hissedar / Yöneticinin olduğu
 • Hissedar / Hissedar (Diğer aile üyelerinin)
 • Hissedar / Hissedar (Aile üyesi/Yönetici)
 • Hissedar / İcra Kurulu Üyesi / Yönetici / Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hissedar / Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hissedar / Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetici
 • Hissedar / Yönetici / Yönetim Kurulu Üyeleri

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oluşumlar şirketin yapısına göre değişkenlik göstermektedir.

 

Küresel ve ulusal şirketlerde (Aile Şirketi olmayan) Kurumsal Yapılanma sürecinde Yönetim Kurulları, Üst Kurullar, İcra Kurulları profesyonel işleyiş ile derinliklerini arttırması ile ilgili çalışmalarını yapmaktadır.

 

Aile şirketlerinde profesyonel yönetim anlayışı içerisinde Kurumsallaşma bilincini ve gelişimini hızlandırma çabası içerisindedir. Aile şirketlerinde yoğun rekabetin yaşandığı dünyamızda kararları artık hızlı, dinamik ve sürekli şekilde olmak zorunluluğunu hissettirmiştir. Kararların ve uygulamaların hedeflere göre planlanmış bir şekilde kolektif alınması bilinci ile hareket etmektedirler.

 

İşte bizler bu kapsam ve içerikle,

 • Yönetim kurullarının daha etkin ve etken olmasına yönelik Yönetim Kurullarının Oluşumu ve Gelişimi çalışmalarını yapıyoruz.
 • Aile Şirketlerinde Aile Meclisi / Aile Konseyinin Oluşumunu, işleyiş sistemlerinin oluşturulmasını ve Yönetim Kurulu ile bütünlüğünü ve işleyişini oluşturan ve uygulamaya alınması çalışmaları,
 • Aile şirketlerinde, Aile kurullarının oluşumunu ve işleyişini sağlıyoruz, uygulamaya alıyoruz. (Diğer oluşturulacak kurulları, Aile Şirketinin yapısına göre belirlenmiş, Aile Anayasası Uygulamalarında oluşması gereken kurullar.)
 • İcra Kurullarının oluşumu, oluşturulmasına yönelik oluşum ve gelişim çalışmaları,
 • Yönetim Kurullarının ve İcra Kurullarının (Yürütme Kurulunun) bütünlük içerisinde, işler halde çalışmasının, oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları,
 • Üst Yönetimin, üst kurulların daha etkin ve etken şekilde oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları,

 

Belirtilen çalışmaları şirketlere özellik arz eden şekilde planlıyor ve gelişim çalışmalarını yapıyoruz.