AİLE ŞİRKETLERİNİN DEVAMI İÇİN AİLE ANAYASALARININ KURULMASI ŞART

Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliği ile Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma konulu panel gerçekleştirdi.

AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA PANELİ

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın yaptIğı programda Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TAİDER (Aile İşletmeleri Derneği) Başkanı Aydın Öğücü, TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) Başkanı Ali Aydın Pandır, KARDE A.Ş. Yönetim Danışmanlığı Koordinatörü Dr. Murat Küçükbezirci ve Thales Bilişim Genel Müdürü Sedat Bal panelist olarak yer aldı.

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASININ YAZILMASI

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasasının Hazırlanması, Aile Şirketinin Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması, Aile Konseyi ve Aile Meclisinin Oluşturulması ve Farklılaştırılması çalışmalarının yapılması hizmetleri

ÜST KURULLAR/YÖNETİM KURULLARI/İCRA KURULLARININ YAPILANDIRILMASI

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları, İcra Kurullarının Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları, Üst Kurulların Oluşumu ve Gelişimi Çalışmaları hizmetleri

ORTAKLIĞIN KURUMSAL YAPILANDIRILMASI ve ORTAKLIK ANAYASASININ YAZILMASI

Şirketlerin Kurumsallaşması ve Ortaklık Anayasasının Hazırlanması, Ortaklık Kültürünün Gelişimi ve Farklılaştırılması, Ortaklığın Varlık Planlaması ve Şirket ile Entegrasyonu, Şirketin Gelecek Nesillere Geçiş Planlaması hizmetleri

ŞİRKETLERDE KURUMSAL KÜLTÜRÜN GELİŞİMİ VE FARKLILAŞTIRILMASI

Şirketin Kurumsal Kültürünün Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Uyarlanması Hizmetleri

ŞİRKETLERDE ÜST KURULLARA / ÜST YÖNETİMLERE UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler / İcra Kurullarına Yönelik Uygulamalı Eğitimler / Ortaklık Kültürü ve Ortak Olmak-Ortaklık Yönetimine Uygulamalı Eğitimler / Aile Şirketlerinde Aile Meclisi-Aile Konseyinin Uygulama Sürecine Yönelik Eğitimler

GELİŞEMEZ İSENİZ VAR OLAMAZSINIZ !

“Her şirket artık değişmeli, değişim rüzgarını arkasına almalıdır. Değişim artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bugünün ve geleceğin şirketlerinin var olabilme gerçeği değişimdir.”

Ülkemizin ekonomik değerliliğine baktığımızda, şirketlerin kurumsal yapılanmasının kaçınılmaz bir gerçek haline geldiğini görmekteyiz. Öncelikle, Aile Şirketlerinin şirket kurma ve geliştirme nedenlerine bakalım.
• Aile bireyleri gelecek nesillere fırsat oluşturmak için
• Ailenin geleceğini, mirasını ölümsüzleştirmek, yaşatmak için
• Aile bütünlüğünü sağlamak, aile bireylerini bir arada tutmak için
• Ailenin gelecek ve bugün de olumlu bir gelir elde etmelerini sağlamak, finansal bağımsızlık ve varlık yaratmak için
• Aile bireylerinin gelecekte emeklilik planlarını yaparak rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak için
• Aile işletmesinde liyakatli, dürüst çalışanların olmasını sağlamak, bunun ülke için faydalı olacağının bilincini taşıdıkları için
• Aile işletmelerinin sosyal sorumluluk bilinci ile ülkeye fayda sağlamasını amaçladıkları gibi bir çok çeşitli nedenlere dayanarak zorluklarla mücadele edilerek oluşturulduğunu görmekteyiz.

Ülkemize değer katan, ekonomimizin geliştirici gücü olan Aile Şirketleri var olmaya devam edeceklerdir. Aile Şirketinin Kurumsal Yapılanması ve Ailenin Kurumsal Yapılanma adımlarının geliştirilmesi, farklılaştırılması ile değer bulmaktadır. Değişim yaşadıkça ekonomimizin değerliliği artacaktır. Aile işletmelerinin Türkiye ekonomisinde de diğer ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir katkılarının, dengeleyici bir unsur olduğunu görmekteyiz. Kurumsallaşma, Kurumsal yapılanma dediğimizde, şirketler bir sistem haline gelmesi, oluşturulması olduğunu görmekteyiz. İşte bu kurumsal adımlar içerisinde Aile Şirketlerinin, Aile ve Şirket anlayışını birbiri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bu değişime öncelikle aile bireyleri inanmalıdır ki, yok olmaktan kurtulabilsinler. İşte bu Aile Bireyleri ne yapmalıdırlar? (Şirketlerinin ömürlerini uzatmak ve geliştirmeleri için)
Dr. Murat KÜÇÜKBEZİRCİ
Siteye Giriş