AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ

AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ


(Aile Şirketlerinde Büyüme ve Gelişim)


“Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmelidir?”

 

Aile şirketleri yapısal özellikleri itibariyle, aile kontrolünde olmayan şirketlere nazaran farklı özelliklere sahiplerdir. İşin ve ailenin birbirini etkilediği bu şirketlerde, sürekliliğin devamı ve büyüme için aile ve işletme sistemlerine yönelik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeleri tüm aile üyelerinin uymaları gereken kuralların belirlenmesi ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında düzenleyici ve yönlendirici ilkelerin saptanması ile mümkün olur. Nasıl bir kurum istediğiniz ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizin temelleri bu eğitim programının ana konusudur.

Ailenin ve şirketin sürekliliğini sağlamak, gelecek nesillere şirketlerini devredebilecek kurumsal sistemler bütünlüğünün oluşturulması ve Ailenizin ve şirketinizin işleyişini sağlayan bir değerin, dengenin oluşturulması ile mümkün olacaktır.

Hazırlanan bu programımız ile sizlere başarının bir parçası olma, bilgi, birikim, uzmanlık, profesyonellik ve daha pek çok başarı kriterleri sunulacaktır.

“Bölümler halinde” aileniz ve şirketiniz nasıl ve ne şekilde olacağına, nerede durmanız, nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair bilgi, birikim sağlayacak bir program olma özelliği taşır.